Magyarországon ismét megjelent a madárinfluenza vírus

Mint arról a sajtóban is tájékozódhattak, Magyarországon ismét megjelent a madárinfluenza vírus, mely a vadmadarak után a baromfitartó gazdaságokba is átterjedt.

A betegség tovább terjedésének megelőzése és a járványügyi helyzet hatékony felmérése érdekében Magyarország magas kockázatúnak azonosított megyéi teljes területén, így Bács-Kiskun megyében is az Országos Főállatorvos 4/2021. számú határozatával a baromfik kötelező zárt tartását rendelte el.

Ezúton kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a járványügyi kockázat csökkentése érdekében gondoskodjanak a baromfik zárt tartásáról!

munkaerő toborozás KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft.

Társaságunk térségét és szolgáltatási területeinket akut munkaerőhiány érte el. Jelenleg is több fórumon (munkaügyi központ, hirdetések) igyekszünk munkaerőt toborozni, a korábbi tapasztalatokkal ellentétben eredménytelenül.

Az általunk foglalkoztatott speciális munkakörökben munkavállalóink tiszteletre méltó, különösen nehéz fizikai munkát végeznek az időjárás viszontagságainak kitéve, mely körülmény nagy mértékben nehezíti csapatunk szükséges létszámra történő feltöltését.

Mindemellett a fokozódó koronavírus járványhelyzetre való tekintettel számolnunk kell a tevékenységünkben részt vevő munkavállalóink létszámának csökkenésével is, mely feladataink ellátásában időbeli csúszást eredményezhet.

A fentiek alapján ismételten kérjük Önöket, amennyiben lehetőségük engedi, szíveskedjenek segítséget nyújtani a munkaerő toborzásában.

Szolgáltatási és működési területeinken (Kiskunhalas és térsége) szemétszállítási-rakodó illetve tehergépjármű-vezető állás betöltésére felvételt hirdetünk. Ezekre a munkakörökre várunk továbbra is jelentkezőket.

A munkakörre jelentkezők közül kiválasztott munkavállalók számára heti 40 órás foglalkoztatás keretében biztosítunk munkaviszonyt határozatlan időre.

Jelentkezni Puskás Lajosnénál a 0620/230-3839-es telefonszámon vagy személyesen a 6400 Kiskunhalas Alsószállás puszta 0995/12 hrsz. alatt lehet.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíj pályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

Pályázati kiírás A 2022
Pályázati ürlap A 2022
Pályázati kiírás B 2022
Pályázati ürlap B 2022
24_2003.-IX.22.-KT

Indul a felnőttek kompetenciáit vizsgáló PIAAC-felmérés második ciklusa

2021. június 29. és szeptember 29. között kereshetik a KSH megbízásából a kérdezőbiztosok mindazokat, akik a felnőttek alapkompetenciáit szövegértési, elemi olvasási, matematikai és ITproblémamegoldó képességeit, valamint ezek munkaerőpiaci hasznosulását vizsgáló PIAACfelmérés próbájának mintájába bekerültek. A nemzetközi kutatást az OECD koordinálja, és Magyarország a felmérés második ciklusában is részt vesz. Részletek