Településrendezési eszközök illetve azok módosításának jóváhagyását megelőzően egyeztetési eljárást kell lefolytatni

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településfejlesztési koncepció, a településrendezési eszközök illetve azok módosításának jóváhagyását megelőzően egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Balotaszállás településfejlesztési koncepcióját, településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatát és módosítását az Eljr. rendelkezései és a településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet alapján partneri véleményezésre bocsátom és 2020. szeptember 23-án 8.00 órakor  a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal (6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26.) tanácskozó termében tartandó lakossági fórumon ismertetem.

Településrendezési eszközök illetve azok módosításának jóváhagyását megelőzően egyeztetési eljárást kell lefolytatni bővebben…

Egyenlő Bánásmód Hatóság 2020. év szeptemberi ügyfélfogadási időpontok

SINOSZ Bács- Kiskun Megyei Tagszervezet (6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 19.) 2020. szeptember 4. 8:00-12:00

Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (6000 Kecskemét Reile G. u. 22.) 2020. szeptember 11. 8:00-12:00

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata (6000 Kecskemét, Attila u. 4..) 2018. szeptember 16. 8:00-12:00

Kiskőrös és Környéke Mozgáskorlátozottak Egyesülete (6200 Kiskőrös, Batthyány u. 1.) 2020. szeptember 24. 9:00-13:00

Ügyfélfogadási szünet lesz a Kiskunhalasi Járási Hivatal Tompai Kormányablakánál

Ügyfélfogadási szünet lesz a Kiskunhalasi Járási Hivatal Tompai Kormányablakánál Áramszünet miatt szünetel az ügyfélfogadás 2020. szeptember 8-10. között, valamint 2020. szeptember 14-én a Tompa, Szabadság tér 1. szám alatti kormányablakban.
Kérelmeiket Kiskunhalas, Szilády Áron u. 19. szám alatti kormányablakban nyújthatják be.

Köszönjük megértésüket és türelmüket!
(Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal)

„Egyszer volt Tompán kutyavásár”… (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0011)

„Egyszer volt Tompán kutyavásár”… címmel táboroztak Tompán a cserkész parkban három település –Balotaszállás, Kelebia és Tompa felső tagozatos gyerekei a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0001 pályázati támogatás keretéből.

A civilizációból nomád körülmények közé, önellátásba lépni  nem kis bátorságot igényelt, de  sikerült  helytállniuk. A telefonok csak esténként kerültek elő, amikor lejelentkeztek otthon a „túlélők”.

A színes programok mellett  idő sem lett volna gombokat nyomogatni, mert a résztvevők egy időutazás révén egyik pillanatról a másikra Mátyás király udvarában találták magukat, aki éppen felvételt hirdetett nagyreményű ifjak számára, akik nemesi babérokra pályáztak. „Egyszer volt Tompán kutyavásár”… (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0011) bővebben…

Kormányablak nyitvatartás változása

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy az augusztus 20-i nemzeti ünnep miatt a következők szerint módosul a nyitvatartás:

2020. AUGUSZTUS 20. (csütörtök) ZÁRVA
2020. AUGUSZTUS 21. (péntek) ZÁRVA
2020. AUGUSZTUS 29. (szombat) 08.00 – 12.00

Partneri egyeztetés

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településfejlesztési koncepció, a településrendezési eszközök illetve azok módosításának jóváhagyását megelőzően egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Balotaszállás településfejlesztési koncepcióját, településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatát és módosítását az Eljr. rendelkezései és a településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet alapján –tekintetbe véve a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendeletet is– partneri véleményezése megtörtént. A partneri véleményezést követően Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyta Bács-Kiskun Megye Területrendezési tervét.

A településfejlesztési koncepciónak és a településrendezési eszközöknek a magasabb szintű megyei területrendezési tervnek való megfelelése érdekében a korábban véleményezésre bocsátott „Területrendezési tervvel való összhang igazolása” tervfejezet átdolgozásra került.

Az átdolgozott munkarészt partneri véleményezésre bocsátom és 2020. augusztus 19-én 8.00 órakora Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal (6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26.)  tanácskozó termében tartandó lakossági fórumon ismertetem.

8/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet alapján partner:

  1. a község lakossága,
  2. a község területén működő egyházak és civil szervezetek
  3. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek.
  4. a község területéhez kapcsolódóan működő agrár, kereskedelmi, építész és mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezetek és a balotaszállási székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági szervezetek,
  5. az eljárásban érintett közművek üzemeltetői,
  6. az országos közutak kezelői.

Az átdolgozott partneri véleményezés tervezői munkarészei elérhetők a

http://www.epiteszmuhely.hu/Szilberhorn/article/balotaszállás-2020-augusztus web helyről.

Vélemények, javaslatok postai levélben a polgármesternek címezve (6412 Balotaszállás Ady u. 26.) vagy elektronikus levélben polgarmester@balotaszallas.hu e-mail címre küldhetők a lakossági fórumot követő 8 napig.

Balotaszállás, 2020. augusztus 5.

Huszta István
polgármester