Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíj pályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

Pályázati kiírás A 2022
Pályázati ürlap A 2022
Pályázati kiírás B 2022
Pályázati ürlap B 2022
24_2003.-IX.22.-KT

Indul a felnőttek kompetenciáit vizsgáló PIAAC-felmérés második ciklusa

2021. június 29. és szeptember 29. között kereshetik a KSH megbízásából a kérdezőbiztosok mindazokat, akik a felnőttek alapkompetenciáit szövegértési, elemi olvasási, matematikai és ITproblémamegoldó képességeit, valamint ezek munkaerőpiaci hasznosulását vizsgáló PIAACfelmérés próbájának mintájába bekerültek. A nemzetközi kutatást az OECD koordinálja, és Magyarország a felmérés második ciklusában is részt vesz. Részletek

KÖTELEZŐ VESZETTSÉG OLTÁS BALOTASZÁLLÁSON 2021-BEN

OLTÁS –  2021. MÁJUS 7. – PÉNTEK – FOCIPÁLYA 13-15 ÓRÁIG
PÓTOLTÁS – 2021. MÁJUS 14 – PÉNTEK – FOCIPÁLYA 13-15 ÓRÁIG

Az oltás díja 3500 Ft, féreghajtó 100Ft, 10 kiló testsúlyra.
A háznál való oltás +1000 Ft udvaronként.
Veszettségre csak mirochippel jelölt állat oltható helyben megjelölöm, 3500 Ft egyedenként.

Dr. Aladics Sándor állatorvos