Balotaszállás ivóvízellátását biztosító technológia hibaelhárításának befejezése

Tisztelt Balotaszállási Felhasználónk!

Örömmel értesítjük Önöket a Balotaszállás ivóvízellátását biztosító technológia hibaelhárításának befejezéséről. A hibaelhárítást a Kivitelezést végző cég az Alföldvíz Zrt.-vel mint üzemeltetővel együttműködésével elvégezte.

A munkálatok befejezésének időpontja 2021. február 10.

A technológia újraindítását követően előfordulhat a szolgáltatott víz érzékszervi tulajdonságainak ingadozása, ezért Társaságunk a teljes Település ivóvízhálózatának intenzív öblítését elvégzi.

A hálózat mosatást követően a szolgáltatott víz minden paraméter tekintetében megfelel a 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet ivóvízre vonatkozó előírásainak, így fogyasztásra alkalmas.

A technológia ismételt hálózatra termelés elindítását követően elvégzett hálózat mosatást követően a Település ivóvízminőségének javítása érdekében a teljes Település szivacslövedékes hálózattisztítását fogjuk elvégezni. A szivacslövedékes hálózattisztítás célja, hogy az esetleges olyan lerakódások is eltávolításra kerüljenek a hálózatból, amelyek hálózat öblítéssel csak kis mértékben távolíthatók el.

A szivacslövedékes hálózattisztítás kezdésének várható időpontja 2021.február.22.

A munkálatok pontos ütemezéséről, az érintett utcaszakaszok értesítése mellett ismételt tájékoztatást adunk Tisztelt Felhasználóinknak.

Amennyiben az ivóvíz minőségével, a szolgáltatással kapcsolatban észrevételei vannak, kérdése merül fel, kérjük, hívja az Alföldvíz Zrt. 0-24 órában ingyenesen hívható műszaki hibabejelentő telefonszámát.

Műszaki hibabejelentő telefonszám 06-80-922-333
Köszönjük megértésüket és türelmüket!
Alföldvíz Zrt.

Változás történt a gépjárművek adóztatása, valamint a helyi iparűzési adó bevallása tekintetében

2021. január 1. napjától változás történt a gépjárművek adóztatása, valamint a helyi iparűzési adó bevallása tekintetében, melyről tájékoztatni kívánjuk Balotaszállás lakosságát.
Ezen kívül olvashatnak még a szelektív hulladékudvar üzemeltető váltásával bekövetkezett változásokról is.
Kérem, hogy ügyeik intézése során legyenek figyelemmel a tájékoztatóban ismertetett változásokra. Megértésüket köszönjük!

2021 változások részleteesen

Településen szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása

Tisztelt Balotaszállási Felhasználónk!
Balotaszállás Község Önkormányzata az ivóvízminőség-javító Program keretében beruházást végzett a Településen szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása érdekében. Az ivóvízminőség-javító Program keretében létesített ivóvíztisztító technológiát nagyobb karbantartás, technológiai javítás miatt kénytelenek vagyunk leállítani. A karbantartást a Kivitelezést végző cég a Közegészségügyi Hatósággal és az Alföldvíz Zrt.-vel mint üzemeltetővel egyeztetve fogja végezni.
A munkálatok megkezdésének időpontja 2021. január 28.
Településen szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása bővebben…

Balotaszállás településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközei teljes körű felülvizsgálatának és módosításának jóváhagyása

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében a következő tájékoztatást adom

Hírdetmény
Rendezési Terv

Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. január hónapban 2 alkalmas díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez.

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 6 óráig és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

Időpont: 2021. januát 7 és 21.