Lakossági felhívás

2017. január 1. napjától módosult a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.). A módosítás következtében, ha bölcsődei ellátásra a településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, az Önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról.
A bölcsődei ellátás feltételei biztosításának az Önkormányzat 2018. december 31-éig kell, hogy eleget tegyen. Ez történhet intézményi keretben, illetve más Önkormányzattal feladat ellátási szerződés megkötésével. Részletek