GYERMEKEK JELENTKEZÉSE A BALOTASZÁLLÁSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁBA

Az Nkt. rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. [Nkt. 8. § (2) bekezdés]

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre az óvodás korú gyermekek jelentkezése a balotaszállási napköziotthonos óvodába a következő időpontokban történik:

GYERMEKEK JELENTKEZÉSE A BALOTASZÁLLÁSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁBA bővebben…

„Mesterecset” Pályázat

A ”IV. Mesterecset” Pályázat (a továbbiakban: Pályázat) szervezője a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Szervező) 1054 Budapest, Hold u. 4.

A Pályázatban azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 6-18 életév közötti személyek (a továbbiakban: Pályázó) vesznek részt, akik a jelen játékszabályzat 5. pontjában szereplő részvételi szabályok alapján a Szervezőnek leadják alkotásaikat. A Pályázaton való részvétel az alkotás egyidejű leadásával e hivatalos játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Pályázat lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos, egyes feladatokat a Szervező végzi.

IV Mesterecset pályázat játékszabályzat

„Mesterecset” Pályázat bővebben…

Támogatást nyújtása gyermekenként

Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 21.§ alapján annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév március 1-én fennáll, a tárgyév március hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt, gyermekenként 6.000 Ft összegű Erzsébet-utalvány formájában.

Kérelem beadása nem szükséges, az utalványok átvételére 2018.03.12-től van lehetőség a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalban.