GYERMEKEK JELENTKEZÉSE A BALOTASZÁLLÁSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁBA

Az Nkt. rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. [Nkt. 8. § (2) bekezdés]

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre az óvodás korú gyermekek jelentkezése a balotaszállási napköziotthonos óvodába a következő időpontokban történik:

GYERMEKEK JELENTKEZÉSE A BALOTASZÁLLÁSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁBA bővebben…