FELHÍVÁS A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településfejlesztési koncepció, a településrendezési eszközök és a településképi rendelet illetve azok módosításának jóváhagyását megelőzően egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Balotaszállás településfejlesztési koncepciójáról, településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatáról és módosításáról valamint és településképi rendeletének készítéséről az Eljr. rendelkezései és a településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet alapján a partnereket tájékoztatom és 2019. május 29-én 16.00 órakor a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal (6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26.) tanácskozó termében tartandó lakossági fórumon ismertetem.


8/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet alapján partner:

  1. a község lakossága,
  2. a község területén működő egyházak és civil szervezetek
  3. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek.
  4. a község területéhez kapcsolódóan működő agrár, kereskedelmi, építész és mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezetek és a balotaszállási székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági szervezetek,
  5. az eljárásban érintett közművek üzemeltetői,
  6. az országos közutak kezelői.

A fórumon ismertetésre kerülő partneri egyeztetés tájékoztatási szakaszának papíralapú munkarésze megtekinthető és javaslatok, vélemények tehetők Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben a lakossági fórumtól számított 8 napig.

Elektronikusan elérhető: www.balotaszallas.hu web helyről.

Vélemények, javaslatok postai levélben a polgármesternek címezve (6412 Balotaszállás Ady u. 26.) vagy elektronikus levélben polgarmester@balotaszallas.hu e-mail címre küldhetők a lakossági fórumtól számított 8 napig.

Letölthető dokumentumok

Balotaszállás, 2019. május 17.

Huszta István                                                                                              polgármester