Felhívás településképi rendelettel kapcsolatos egyeztetési eljárásról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településképi rendelet illetve azok módosításának jóváhagyását megelőzően egyeztetési eljárást kell lefolytatni.
TKR tervezet partneri hirdetmény
TKR véleményezés