Településképi Rendelet

Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta Balotaszállás Község településképének védelméről szóló 12/2019. (VIII. 15.) önkormányzati rendeletét. A településlépi arculati kézikönyv szemléletformáló dokumentum, amely feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő, elkülöníthető egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és mindezek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

Településképi Rendelet bővebben…