Képviselőjelöltek szavazólapon történő megjelenési sorrendje

A Balotaszállási Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozta az alábbi határozatot. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13-i választásán Balotaszállás községben egyéni listás jelöltek szavazólapon történő megjelenési sorrendjét az alábbiak szerint sorsolta ki.
19/2019. (IX.9.) HVB határozat
20/2019. (IX.9.) HVB határozat