LAKOSSÁGI KÖZLEMÉNY A COVID-19 koronavírus fertőzéssel kapcsolatban

A COVID-19 koronavírus fertőzéssel kapcsolatban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a Kormány által hozott rendelkezéseknek megfelelően Balotaszállás településen az önkormányzat az alábbi intézkedéseket tette:

1. A Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélforgalmat telefonos (77/442-098) kapcsolattartásra korlátozzuk, személyes ügyfélfogadásra csak rendkívül indokolt esetben van lehetőség.

2. A Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda ügyeleti jelleggel működik. Szülőkhöz intézett kérésre csak teljesen egészséges gyermeket vihetnek óvodába és kizárólag abban az esetben, ha más módon nem tudnak a gyermekek felügyeletéről gondoskodni.

3. Az önkormányzati fenntartású konyha nem zár be, az étkezési igényt felmérve biztosítjuk az egyszeri meleg gyermekétkeztetést. Helyben fogyasztásra nincs lehetőség, az ételt szülő vagy nagykorú hozzátartozó, illetve meghatalmazott viheti el.

4. A Balotaszállási Könyvtár és Közösségi Színtér nem zár be, az intézményben tervezett rendezvények, nagyon létszámú csoportos foglalkozások azonban elmaradnak.

5. A tanyagondnokok fokozott odafigyeléssel részt vesznek a szociálisan rászorultak, valamint az időskorúak ellátásában.
A bevezetett intézkedések 2020. 03. 16. napjától érvényesek visszavonásig. Lakossági közlemény letöltése