Beiratkozás a Balotaszállási Napköziotthonos Óvodába a 2020-2021. nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-től) legalább napi négy órás óvodai nevelésre kötelezett.

A 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a későbbi iskolakezdésre.

A jelenlegi járványügyi helyzetben a 2020-2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozás nem a megszokott rendben fog történni.

Az óvodaköteles gyermekek, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket és balotaszállási lakcímmel rendelkeznek, óvodai felvétele a fenntartótól kapott adatok alapján 2020. április 21-ig hivatalból megtörténik (nem kell bejönni az óvodába).

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül sor.

Azok a szülők, akiknek gyermeke 2020. augusztus 31. után tölti be a 3. életévét

(2,5 évesek) és szeretnék gyermeküket beíratni az óvodába, kérjük jelezzék szándékukat

2020. április 17-ig az ovoda@balotaszallas.hu e-mail címen, vagy a +36-30/359-3366 telefonszámon a részletek egyeztetése miatt.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

Gyermek születési anyakönyvi kivonata, gyermek TAJ kártyája, a gyermek lakcím kártyája, szülő elérhetősége (telefonszám, e-mail cím) és ha van: gyermekvédelmi határozat, szakértői bizottság határozata

A felvételi döntésről 2020. április 30-ig minden szülő írásban kap értesítést.

Kérdéseik esetén az ovoda@balotaszallas.hu e-mail címen, vagy a +36-30/359-3366 telefonszámon a vezető (Dr. Pappné Szekeres Klára) elérhető.