„Egyszer volt Tompán kutyavásár”… (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0011)

„Egyszer volt Tompán kutyavásár”… címmel táboroztak Tompán a cserkész parkban három település –Balotaszállás, Kelebia és Tompa felső tagozatos gyerekei a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0001 pályázati támogatás keretéből.

A civilizációból nomád körülmények közé, önellátásba lépni  nem kis bátorságot igényelt, de  sikerült  helytállniuk. A telefonok csak esténként kerültek elő, amikor lejelentkeztek otthon a „túlélők”.

A színes programok mellett  idő sem lett volna gombokat nyomogatni, mert a résztvevők egy időutazás révén egyik pillanatról a másikra Mátyás király udvarában találták magukat, aki éppen felvételt hirdetett nagyreményű ifjak számára, akik nemesi babérokra pályáztak. „Egyszer volt Tompán kutyavásár”… (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0011) bővebben…

Kormányablak nyitvatartás változása

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy az augusztus 20-i nemzeti ünnep miatt a következők szerint módosul a nyitvatartás:

2020. AUGUSZTUS 20. (csütörtök) ZÁRVA
2020. AUGUSZTUS 21. (péntek) ZÁRVA
2020. AUGUSZTUS 29. (szombat) 08.00 – 12.00

Partneri egyeztetés

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településfejlesztési koncepció, a településrendezési eszközök illetve azok módosításának jóváhagyását megelőzően egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Balotaszállás településfejlesztési koncepcióját, településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatát és módosítását az Eljr. rendelkezései és a településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet alapján –tekintetbe véve a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendeletet is– partneri véleményezése megtörtént. A partneri véleményezést követően Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyta Bács-Kiskun Megye Területrendezési tervét.

A településfejlesztési koncepciónak és a településrendezési eszközöknek a magasabb szintű megyei területrendezési tervnek való megfelelése érdekében a korábban véleményezésre bocsátott „Területrendezési tervvel való összhang igazolása” tervfejezet átdolgozásra került.

Az átdolgozott munkarészt partneri véleményezésre bocsátom és 2020. augusztus 19-én 8.00 órakora Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal (6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26.)  tanácskozó termében tartandó lakossági fórumon ismertetem.

8/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet alapján partner:

  1. a község lakossága,
  2. a község területén működő egyházak és civil szervezetek
  3. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek.
  4. a község területéhez kapcsolódóan működő agrár, kereskedelmi, építész és mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezetek és a balotaszállási székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági szervezetek,
  5. az eljárásban érintett közművek üzemeltetői,
  6. az országos közutak kezelői.

Az átdolgozott partneri véleményezés tervezői munkarészei elérhetők a

http://www.epiteszmuhely.hu/Szilberhorn/article/balotaszállás-2020-augusztus web helyről.

Vélemények, javaslatok postai levélben a polgármesternek címezve (6412 Balotaszállás Ady u. 26.) vagy elektronikus levélben polgarmester@balotaszallas.hu e-mail címre küldhetők a lakossági fórumot követő 8 napig.

Balotaszállás, 2020. augusztus 5.

Huszta István
polgármester