Településrendezési eszközök illetve azok módosításának jóváhagyását megelőzően egyeztetési eljárást kell lefolytatni

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településfejlesztési koncepció, a településrendezési eszközök illetve azok módosításának jóváhagyását megelőzően egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Balotaszállás településfejlesztési koncepcióját, településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatát és módosítását az Eljr. rendelkezései és a településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet alapján partneri véleményezésre bocsátom és 2020. szeptember 23-án 8.00 órakor  a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal (6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26.) tanácskozó termében tartandó lakossági fórumon ismertetem.

8/2017. (III.1.) önkormányzati rendelet alapján partner:

  1. a község lakossága,
  2. a község területén működő egyházak és civil szervezetek
  3. a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek.
  4. a község területéhez kapcsolódóan működő agrár, kereskedelmi, építész és mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezetek és a balotaszállási székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági szervezetek,
  5. az eljárásban érintett közművek üzemeltetői,
  6. az országos közutak kezelői.

A véleményezés tervezői munkarészei elérhetők a

http://www.epiteszmuhely.hu/Szilberhorn/article/balotaszállás-2020-szeptember

web helyről.

Vélemények, javaslatok postai levélben a polgármesternek címezve (6412 Balotaszállás Ady u. 26.) vagy elektronikus levélben polgarmester@balotaszallas.hu e-mail címre küldhetők a lakossági fórumot követő 8 napig.

Balotaszállás, 2020. szeptember 14.

Huszta István – polgármester

Részletek