Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. január hónapban 2 alkalmas díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez.

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 6 óráig és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

Időpont: 2021. januát 7 és 21.

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓSZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁSSZÜNETELÉSÉRŐL

Tisztelt Ügyfeleink!Tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy az FBH-NP Nonprofit Kft., mint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet ellátó szerv közszolgáltatási területén 2020. december 21. (hétfő) napjától – 2021. január 04. (hétfő) napjáig a személyes ügyfélfogadás szünetel.

Tájékoztató a hulladékudvarok ünnepi nyitva tartásáról

Ahulladékudvarokban aháztartásokban keletkező szelektíven gyűjtött hulladékokátvételét, munkatársaink abban az esetben tudják teljesíteni, amennyiben a behozni kívánt hulladékmegfelelően szétválogatásra került.FONTOS! A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára térítésmentes, aki felmutatja az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, a hulladékszállítási számláját (vevőazonosító igazolására) és a befizetést igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás).Fenti dokumentumok bemutatása a hulladék elhelyezésének kötelező adminisztrációjához szükséges, annak hiányában a hulladékot nem áll módunkban átvenni!
Részletek

Kormányzati Ügyfélvonal (1818) segíti az elektronikus ügyintézési portál használatát

A pandémiás időszakban különös fontossággal bír az, hogy az ügyfelek használják az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. Ennek elősegítése érdekében, 2021. január 1-jétől a Kormányzati Ügyfélvonal (1818) segíti az elektronikus ügyintézési portál használatát.

A 1818 a következő szolgáltatások ellátását biztosítja:

  • segítségnyújtás a rendszerbe való belépéshez;
  • technikai segítség az oldalon megjelenő szolgáltatások kapcsán;
  • ügyfelek támogatása az ASP rendszer használata során;
  • kapcsolattartás a központi szolgáltatóval, valamint az ügyféltámogatói feladatokat ellátó szervezetekkel;
  • intézhető ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás;
  • SZEÜSZ-szel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések, észrevételek fogadása, kivizsgálása, továbbítása, megválaszolása.

Az önkormányzati adó és egyéb hivatali ügyekben természetesen továbbra is az önkormányzat az illetékes, és a saját ügyfélszolgálati csatornán keresztül biztosít támogatást.

Javasoljuk, hogy ügyeik intézéséhez használják az E-önkormányzati portál szolgáltatásait.

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évre szóló fordulójának eredményhirdetése

A támogatások összesített adatai

Beérkezett pályázatok:
„A” típusú pályázat: 11db
„B” típusú Pályázat: 0db

Támogatott pályázatok: 10db
Nem támogatott pályázatok: 0 db
Érvénytelen: 1db

A támogatás átlagos mértéke: 5.000,- Ft/fő/hó

Összes támogatás mértéke: 10db x 10 hónap x 5.000,- Ft=500.000,- Ft

A részletes, személyre szóló adatok megtekinthetőek az Önkormányzat épületében az igazgatási ügyintézőnél.

Tájékoztató hulladékudvar nyitva-tartásáról

Az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó települések lakosai számára 2020. december 05. napjától a balotaszállási hulladékudvar az alábbi nyitva-tartással üzemel:

Balotaszállás, külterület 0109/205 hrsz
Nyitva-tartás:
szerda: 07.00 – 16.00
szombat: 08.00 – 12.00

A hulladékudvarokban a háztartásokban keletkező szelektíven gyűjtött hulladékok átvételét munkatársaink abban az esetben tudják teljesíteni, amennyiben a behozni kívánt hulladék megfelelően szétválogatásra került. Részletek