Tájékoztató a hulladékudvarok ünnepi nyitva tartásáról

Ahulladékudvarokban aháztartásokban keletkező szelektíven gyűjtött hulladékokátvételét, munkatársaink abban az esetben tudják teljesíteni, amennyiben a behozni kívánt hulladékmegfelelően szétválogatásra került.FONTOS! A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára térítésmentes, aki felmutatja az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, a hulladékszállítási számláját (vevőazonosító igazolására) és a befizetést igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás).Fenti dokumentumok bemutatása a hulladék elhelyezésének kötelező adminisztrációjához szükséges, annak hiányában a hulladékot nem áll módunkban átvenni!
Részletek