Változás történt a gépjárművek adóztatása, valamint a helyi iparűzési adó bevallása tekintetében

2021. január 1. napjától változás történt a gépjárművek adóztatása, valamint a helyi iparűzési adó bevallása tekintetében, melyről tájékoztatni kívánjuk Balotaszállás lakosságát.
Ezen kívül olvashatnak még a szelektív hulladékudvar üzemeltető váltásával bekövetkezett változásokról is.
Kérem, hogy ügyeik intézése során legyenek figyelemmel a tájékoztatóban ismertetett változásokra. Megértésüket köszönjük!

2021 változások részleteesen

Településen szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása

Tisztelt Balotaszállási Felhasználónk!
Balotaszállás Község Önkormányzata az ivóvízminőség-javító Program keretében beruházást végzett a Településen szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása érdekében. Az ivóvízminőség-javító Program keretében létesített ivóvíztisztító technológiát nagyobb karbantartás, technológiai javítás miatt kénytelenek vagyunk leállítani. A karbantartást a Kivitelezést végző cég a Közegészségügyi Hatósággal és az Alföldvíz Zrt.-vel mint üzemeltetővel egyeztetve fogja végezni.
A munkálatok megkezdésének időpontja 2021. január 28.
Településen szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása bővebben…

Balotaszállás településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközei teljes körű felülvizsgálatának és módosításának jóváhagyása

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében a következő tájékoztatást adom

Hírdetmény
Rendezési Terv