Balotaszállás településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközei teljes körű felülvizsgálatának és módosításának jóváhagyása

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében a következő tájékoztatást adom

Hírdetmény
Rendezési Terv