Balotaszállás ivóvízellátását biztosító technológia hibaelhárításának befejezése

Tisztelt Balotaszállási Felhasználónk!

Örömmel értesítjük Önöket a Balotaszállás ivóvízellátását biztosító technológia hibaelhárításának befejezéséről. A hibaelhárítást a Kivitelezést végző cég az Alföldvíz Zrt.-vel mint üzemeltetővel együttműködésével elvégezte.

A munkálatok befejezésének időpontja 2021. február 10.

A technológia újraindítását követően előfordulhat a szolgáltatott víz érzékszervi tulajdonságainak ingadozása, ezért Társaságunk a teljes Település ivóvízhálózatának intenzív öblítését elvégzi.

A hálózat mosatást követően a szolgáltatott víz minden paraméter tekintetében megfelel a 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet ivóvízre vonatkozó előírásainak, így fogyasztásra alkalmas.

A technológia ismételt hálózatra termelés elindítását követően elvégzett hálózat mosatást követően a Település ivóvízminőségének javítása érdekében a teljes Település szivacslövedékes hálózattisztítását fogjuk elvégezni. A szivacslövedékes hálózattisztítás célja, hogy az esetleges olyan lerakódások is eltávolításra kerüljenek a hálózatból, amelyek hálózat öblítéssel csak kis mértékben távolíthatók el.

A szivacslövedékes hálózattisztítás kezdésének várható időpontja 2021.február.22.

A munkálatok pontos ütemezéséről, az érintett utcaszakaszok értesítése mellett ismételt tájékoztatást adunk Tisztelt Felhasználóinknak.

Amennyiben az ivóvíz minőségével, a szolgáltatással kapcsolatban észrevételei vannak, kérdése merül fel, kérjük, hívja az Alföldvíz Zrt. 0-24 órában ingyenesen hívható műszaki hibabejelentő telefonszámát.

Műszaki hibabejelentő telefonszám 06-80-922-333
Köszönjük megértésüket és türelmüket!
Alföldvíz Zrt.