Beiratkozás a Balotaszállási Napköziotthonos Óvodába a 2021-2022. nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-től) legalább napi négy órás óvodai nevelésre kötelezett.

A 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a későbbi iskolakezdésre.

Az óvodai beíratás időpontja:

2021. április 27. (kedd) – 2021. április 28. (szerda)

Óvodaköteles gyermekek, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket és balotaszállási lakcímmel rendelkeznek.

A személyes ügyintézéshez kérünk szépen minden érdeklődőt előzetes időpont egyeztetésére a +36-30/359-3366 telefonszámon.

Az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni az ovoda@balotaszallas.hu e-mail címen, ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napon kerül sor.

Azok a szülők, akiknek gyermeke 2021. augusztus 31. után tölti be a 3. életévét,

(2,5 évesek) és szeretnék beíratni az óvodába, kérjük jelezzék szándékukat 2021. április 28-ig.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

Gyermek születési anyakönyvi kivonata, gyermek TAJ kártyája, a gyermek lakcím kártyája, szülő elérhetősége (telefonszám, e-mail cím) és ha van: gyermekvédelmi határozat, szakértői bizottság határozata

A felvételi döntésről minden szülőt értesítünk.

Kérdéseik esetén az ovoda@balotaszallas.hu e-mail címen, vagy a +36-30/359-3366 telefonszámon a vezető (Dr. Pappné Szekeres Klára) elérhető.