Igazgatási szünet

Igazgatási szünet elrendelése a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalban a 460/2022. (XI.10.) Korm. rendelet alapján

1. Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 460/2022. (XI.10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalban (6412 Balotaszállás Ady u. 26.) 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig igazgatási szünetet rendel el, melyre a 460/2022. (XI.10.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

2. A Képviselő-testület a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 6/2022. (I.26.) Kt. számú határozat téli igazgatási szünetre vonatkozó rendelkezését 1. pontban megállapított eltéréssel kell alkalmazni.

3. Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet elrendeléséről szóló határozat helyben szokásos módon történő közzétételéről gondoskodjon.

Határozat

Határidő: 2022. november 30.
Felelős: Dr. Horváth-Fodor Judit jegyző

Testületi ülés

Értesítem, hogy az önkormányzati Képviselő- testület soron következő ülését 2022. november 23-án 13:00 órai kezdettel tartja a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében. A képviselő-testületi ülésre ezennel tisztelettel meghívom.

Meghívó