Pályázat Óvoda intézményvezető Munkakör betöltésére

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézmény tevékenységi  körébe tartozó feladatok vezetői irányítása különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló  011. évi CXC. törvény és végrehajtási rendeleteire, az egyéb ágazati jogszabályokban,  alamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és ezek végrehajtási rendeleteiben  oglaltakra. A vezető megbízás határozott időre, 2023. augusztus 1-től, 2028. július 31-ig szól. Részletek