Felhívás lakossági fórumra – Balotaszállás Község településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival kapcsolatban

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) szerint a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Balotaszállás településrendezési eszközeinek 9/2024.(I.31.) KT. számú határozattal kezdeményezett módosítása partneri egyeztetésére a kormányrendelet 65.§ (3) bekezdése és Balotaszállás Község településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017.(III,1.) önkormányzati rendelete alapján lakossági fórumot hívok össze:

Helye: Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme

Időpont: 2024. május 22., 8.00 óra

Kormányrendelet 65.§(4) bekezdése szerint a tervezővel közösen ismertetem a csatolt tervezetet.

9/2024.(I.31.) KT. számú rendelet alapján partner:

a) a község lakossága,
b) a község területén működő egyházak és civil szervezetek
c) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezetek.
d) a község területéhez kapcsolódóan működő agrár, kereskedelmi, építész és mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezetek és a balotaszállási székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági szervezetek,

e) az eljárásban érintett közművek üzemeltetői érintettség esetén az országos közutak kezelői.

A tervezettel kapcsolatos vélemények, javaslatok tehetők:

lakossági fórumon és azt követő 5 napig a polgármesternek címezve elektronikusan polgarmester@balotaszallas.hu , papíron a 6412 Balotaszállás, Ady u. 26. címre vagy

a Lechner Tudásközpont E-TÉR egyeztetési felületére.

Az egyeztetésre bocsátottak a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben papíralapon is megtekinthetők.

Balotaszállás településrendezési eszközeinek 9/2024.(I.31.) KT. számú határozattal kezdeményezett módosítása

Balotaszállás, 2024. május 14.

Huszta István – polgármester