admin összes bejegyzése

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíj pályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

Pályázati kiírás A 2022
Pályázati ürlap A 2022
Pályázati kiírás B 2022
Pályázati ürlap B 2022
24_2003.-IX.22.-KT

Indul a felnőttek kompetenciáit vizsgáló PIAAC-felmérés második ciklusa

2021. június 29. és szeptember 29. között kereshetik a KSH megbízásából a kérdezőbiztosok mindazokat, akik a felnőttek alapkompetenciáit szövegértési, elemi olvasási, matematikai és ITproblémamegoldó képességeit, valamint ezek munkaerőpiaci hasznosulását vizsgáló PIAACfelmérés próbájának mintájába bekerültek. A nemzetközi kutatást az OECD koordinálja, és Magyarország a felmérés második ciklusában is részt vesz. Részletek

KÖTELEZŐ VESZETTSÉG OLTÁS BALOTASZÁLLÁSON 2021-BEN

OLTÁS –  2021. MÁJUS 7. – PÉNTEK – FOCIPÁLYA 13-15 ÓRÁIG
PÓTOLTÁS – 2021. MÁJUS 14 – PÉNTEK – FOCIPÁLYA 13-15 ÓRÁIG

Az oltás díja 3500 Ft, féreghajtó 100Ft, 10 kiló testsúlyra.
A háznál való oltás +1000 Ft udvaronként.
Veszettségre csak mirochippel jelölt állat oltható helyben megjelölöm, 3500 Ft egyedenként.

Dr. Aladics Sándor állatorvos

Beiratkozás a Balotaszállási Napköziotthonos Óvodába a 2021-2022. nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-től) legalább napi négy órás óvodai nevelésre kötelezett.

A 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a későbbi iskolakezdésre.

Az óvodai beíratás időpontja:

2021. április 27. (kedd) – 2021. április 28. (szerda)

Óvodaköteles gyermekek, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket és balotaszállási lakcímmel rendelkeznek.

A személyes ügyintézéshez kérünk szépen minden érdeklődőt előzetes időpont egyeztetésére a +36-30/359-3366 telefonszámon.

Az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni az ovoda@balotaszallas.hu e-mail címen, ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napon kerül sor.

Azok a szülők, akiknek gyermeke 2021. augusztus 31. után tölti be a 3. életévét,

(2,5 évesek) és szeretnék beíratni az óvodába, kérjük jelezzék szándékukat 2021. április 28-ig.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

Gyermek születési anyakönyvi kivonata, gyermek TAJ kártyája, a gyermek lakcím kártyája, szülő elérhetősége (telefonszám, e-mail cím) és ha van: gyermekvédelmi határozat, szakértői bizottság határozata

A felvételi döntésről minden szülőt értesítünk.

Kérdéseik esetén az ovoda@balotaszallas.hu e-mail címen, vagy a +36-30/359-3366 telefonszámon a vezető (Dr. Pappné Szekeres Klára) elérhető.