Balotaszállási hírek kategória bejegyzései

Igazgatási szünet

Igazgatási szünet elrendelése a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalban a 460/2022. (XI.10.) Korm. rendelet alapján

1. Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 460/2022. (XI.10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalban (6412 Balotaszállás Ady u. 26.) 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig igazgatási szünetet rendel el, melyre a 460/2022. (XI.10.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

2. A Képviselő-testület a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 6/2022. (I.26.) Kt. számú határozat téli igazgatási szünetre vonatkozó rendelkezését 1. pontban megállapított eltéréssel kell alkalmazni.

3. Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az igazgatási szünet elrendeléséről szóló határozat helyben szokásos módon történő közzétételéről gondoskodjon.

Határozat

Határidő: 2022. november 30.
Felelős: Dr. Horváth-Fodor Judit jegyző

Testületi ülés

Értesítem, hogy az önkormányzati Képviselő- testület soron következő ülését 2022. november 23-án 13:00 órai kezdettel tartja a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében. A képviselő-testületi ülésre ezennel tisztelettel meghívom.

Meghívó

FBH-NP Nonprofit Kft. Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfeleink!
A fűtési szezon megindulása okán az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.
A vegyes tüzelésű kazánok/kályhák használata során a fűtés melléktermékeként salak és hamu keletkezik, mely nem kommunális hulladék.
Hamu hulladék nem helyezhető a hulladékgyűjtő edényekbe. Amennyiben kollégáink hamu hulladékot találnak a hulladékgyűjtő edényben, a hulladék nem kerül beürítésre!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hamu, salak és kazánpor egyrészt a hulladékrakodó kollégák egészségére, másrészt a tehergépjárművek működőképességére is veszélyt jelent, tekintettel arra, hogy tűzveszélyes és előidézheti a további hulladék begyulladását.

Javasoljuk a Tisztelt Ingatlanhasználóknak, hogy a hamut lehetőség szerint a telkükön hasznosítsák, mivel a kihűlt fahamu számos nyersanyagot tartalmaz, az akár a komposztban is hasznosítható.

Kérjük Ügyfeleinktől a fent leírtak betartását. Amennyiben személyzetünk a gyűjtés során hamut észlel a kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetben, Társaságunk az ürítést megtagadhatja.

Együttműködésüket köszönjük.


Tisztelettel:
FBHNP Nonprofit Kft.

Képviselő testületi ülés

Értesítem, hogy az önkormányzati Képviselő- testület soron következő ülését 2022. október 26-án 13:00 órai kezdettel tartja a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében. A képviselő-testületi ülésre ezennel tisztelettel meghívom.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat is mobilizálni kíván.
Jelen Tájékoztató csomagban a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) 2023. évi fordulójával kapcsolatos általános információk, a 2023. évi pályázati fordulóhoz való csatlakozás feltételei és a pályázat lebonyolításának rendjére vonatkozó információk találhatók. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

Kapcsolódó tájékoztatok, anyagok, kérelmek