Uncategorized kategória bejegyzései

KÖTELEZŐ VESZETTSÉG OLTÁS BALOTASZÁLLÁSON 2021-BEN

OLTÁS –  2021. MÁJUS 7. – PÉNTEK – FOCIPÁLYA 13-15 ÓRÁIG
PÓTOLTÁS – 2021. MÁJUS 14 – PÉNTEK – FOCIPÁLYA 13-15 ÓRÁIG

Az oltás díja 3500 Ft, féreghajtó 100Ft, 10 kiló testsúlyra.
A háznál való oltás +1000 Ft udvaronként.
Veszettségre csak mirochippel jelölt állat oltható helyben megjelölöm, 3500 Ft egyedenként.

Dr. Aladics Sándor állatorvos

Beiratkozás a Balotaszállási Napköziotthonos Óvodába a 2021-2022. nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, melynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-től) legalább napi négy órás óvodai nevelésre kötelezett.

A 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a későbbi iskolakezdésre.

Az óvodai beíratás időpontja:

2021. április 27. (kedd) – 2021. április 28. (szerda)

Óvodaköteles gyermekek, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket és balotaszállási lakcímmel rendelkeznek.

A személyes ügyintézéshez kérünk szépen minden érdeklődőt előzetes időpont egyeztetésére a +36-30/359-3366 telefonszámon.

Az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni az ovoda@balotaszallas.hu e-mail címen, ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napon kerül sor.

Azok a szülők, akiknek gyermeke 2021. augusztus 31. után tölti be a 3. életévét,

(2,5 évesek) és szeretnék beíratni az óvodába, kérjük jelezzék szándékukat 2021. április 28-ig.

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

Gyermek születési anyakönyvi kivonata, gyermek TAJ kártyája, a gyermek lakcím kártyája, szülő elérhetősége (telefonszám, e-mail cím) és ha van: gyermekvédelmi határozat, szakértői bizottság határozata

A felvételi döntésről minden szülőt értesítünk.

Kérdéseik esetén az ovoda@balotaszallas.hu e-mail címen, vagy a +36-30/359-3366 telefonszámon a vezető (Dr. Pappné Szekeres Klára) elérhető.

Balotaszállás ivóvízellátását biztosító technológia hibaelhárításának befejezése

Tisztelt Balotaszállási Felhasználónk!

Örömmel értesítjük Önöket a Balotaszállás ivóvízellátását biztosító technológia hibaelhárításának befejezéséről. A hibaelhárítást a Kivitelezést végző cég az Alföldvíz Zrt.-vel mint üzemeltetővel együttműködésével elvégezte.

A munkálatok befejezésének időpontja 2021. február 10.

A technológia újraindítását követően előfordulhat a szolgáltatott víz érzékszervi tulajdonságainak ingadozása, ezért Társaságunk a teljes Település ivóvízhálózatának intenzív öblítését elvégzi.

A hálózat mosatást követően a szolgáltatott víz minden paraméter tekintetében megfelel a 201/2001 (X.25.) Kormányrendelet ivóvízre vonatkozó előírásainak, így fogyasztásra alkalmas.

A technológia ismételt hálózatra termelés elindítását követően elvégzett hálózat mosatást követően a Település ivóvízminőségének javítása érdekében a teljes Település szivacslövedékes hálózattisztítását fogjuk elvégezni. A szivacslövedékes hálózattisztítás célja, hogy az esetleges olyan lerakódások is eltávolításra kerüljenek a hálózatból, amelyek hálózat öblítéssel csak kis mértékben távolíthatók el.

A szivacslövedékes hálózattisztítás kezdésének várható időpontja 2021.február.22.

A munkálatok pontos ütemezéséről, az érintett utcaszakaszok értesítése mellett ismételt tájékoztatást adunk Tisztelt Felhasználóinknak.

Amennyiben az ivóvíz minőségével, a szolgáltatással kapcsolatban észrevételei vannak, kérdése merül fel, kérjük, hívja az Alföldvíz Zrt. 0-24 órában ingyenesen hívható műszaki hibabejelentő telefonszámát.

Műszaki hibabejelentő telefonszám 06-80-922-333
Köszönjük megértésüket és türelmüket!
Alföldvíz Zrt.

Változás történt a gépjárművek adóztatása, valamint a helyi iparűzési adó bevallása tekintetében

2021. január 1. napjától változás történt a gépjárművek adóztatása, valamint a helyi iparűzési adó bevallása tekintetében, melyről tájékoztatni kívánjuk Balotaszállás lakosságát.
Ezen kívül olvashatnak még a szelektív hulladékudvar üzemeltető váltásával bekövetkezett változásokról is.
Kérem, hogy ügyeik intézése során legyenek figyelemmel a tájékoztatóban ismertetett változásokra. Megértésüket köszönjük!

2021 változások részleteesen