Az 1997. évi CXL törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, szellemében a könyvtár átfogó célját küldetésnyilatkozatban fogalmazza meg a következők szerint:

„A Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér könyvtára olyan dokumentumokat szerez be, dolgoz fel, tárol és tesz hozzáférhetővé, amelyek a helyi lakosság és a településen tanuló diákság érdekeit szolgálják. Számos lehetőséget kínál a helyi közösség számára; célja, hogy egyéneket és csoportokat egyaránt bátorítson, és képessé tegye őket a könyvekhez, információhoz, tudáshoz való hozzáféréshez.”

Wednesday the 22nd. .