Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78.§ (5) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése alapján a Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér Szervezeti és Működési Szabályzatát a következők szerint állapítja meg:

LETÖLTÉS

Wednesday the 22nd. .