Képtalálat a következőre: „hvi tájékoztató”A Balotaszállási Helyi Választási Iroda (HVI) vezetőjének tájékoztatása az iroda elérhetőségéről, illetve a Választási Információs Szolgálatról
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Helyi Választási Iroda Választási Információs Szolgálatot működtet.

Képtalálat a következőre: „népszavazás”Az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan összesített adatainak köréről szóló 9/2016. (VI.28.) IM rendelet  10.§ (2) bekezdése a) pontja alapján az alábbiakról tájékoztatom Kunfehértó település választópolgárait:
A köztársasági elnök 233/2016. (VII.5.) KE határozatával országos népszavazás időpontjának kitűzéséről döntött, 2016. október 2. napjára (vasárnap), a következő kérdésben:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

Képtalálat a következőre: „gyermekvédelem”A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 20/A.§-a szerint a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt Erzsébet-utalvány formájában.
A Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény. 62.§. (1) a) pontja szerint a támogatás esetenkénti összege 2016. évben gyermekenként 5.800 Ft.

Kérelem beadása nem szükséges, az utalványok átvételére 2016.08.17.-től van lehetőség a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalban.
                   
Balotaszállás Községi Önkormányzat

Képtalálat a következőre: „bürokrácia”A tavalyi évhez hasonlóan a Kormány most is konzultációt indított a lakosság bevonásával az állami rezsicsökkentés és a közigazgatási bürokráciacsökkentés folytatásáról.

A cél továbbra is az állampolgárokat és a vállalkozásokat érintő fizetési kötelezettségek enyhítése, az eljárások egyszerűsítése.

A konzultációs kérdőíveken 2015. évben közel 400 ezer állampolgár tett javaslatot, melynek eredményeképpen több mint 20 hatósági eljárás díja került megszüntetésre, ami 10 milliárd forint megtakarítást jelent 2016. évben az ügyfeleknek. Ezen felül az év eleje óta közel másfél millió okmányt vettek át kedvezményesen, valamint az egyéb díjmentessé tett eljárásokban több mint 500 ezer ügy indult.

A konzultációs kérdőívek papír alapon a kormányhivatalokban, elektronikus úton, www.kormanyhivatal.hu oldalon találhatók meg.

A kérdőíveken az egyszerűsítésre javasolt eljárásokról, az engedélyezési eljárások bejelentéssé alakítására javasolt eljárásokról, valamint a magánszemélyeket és vállalkozásokat érintő eljárások díjmentessé tételéről lehet véleményt nyilvánítani. A lakossági konzultáció zárása 2016. augusztus 19. napjával történik.

„A gyerekekről való gondoskodás mindannyiunk közös feladata, közös kötelezettségünk” – kezdte megnyitóját Kovács Ernő kormánymegbízott a gyermekbántalmazás mielőbbi felismerésével és jelzésének megtételével foglalkozó, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya által 2016. július 7-én megrendezett szakmai napon.

Monday the 25th. . Hostgator coupons