Képtalálat a következőre: „gyermekvédelem”A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 20/A.§-a szerint a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-én fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt Erzsébet-utalvány formájában.
A Magyar Köztársaság 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény. 62.§. (1) a) pontja szerint a támogatás esetenkénti összege 2016. évben gyermekenként 5.800 Ft.

Kérelem beadása nem szükséges, az utalványok átvételére 2016.08.17.-től van lehetőség a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalban.
                   
Balotaszállás Községi Önkormányzat

Képtalálat a következőre: „bürokrácia”A tavalyi évhez hasonlóan a Kormány most is konzultációt indított a lakosság bevonásával az állami rezsicsökkentés és a közigazgatási bürokráciacsökkentés folytatásáról.

A cél továbbra is az állampolgárokat és a vállalkozásokat érintő fizetési kötelezettségek enyhítése, az eljárások egyszerűsítése.

A konzultációs kérdőíveken 2015. évben közel 400 ezer állampolgár tett javaslatot, melynek eredményeképpen több mint 20 hatósági eljárás díja került megszüntetésre, ami 10 milliárd forint megtakarítást jelent 2016. évben az ügyfeleknek. Ezen felül az év eleje óta közel másfél millió okmányt vettek át kedvezményesen, valamint az egyéb díjmentessé tett eljárásokban több mint 500 ezer ügy indult.

A konzultációs kérdőívek papír alapon a kormányhivatalokban, elektronikus úton, www.kormanyhivatal.hu oldalon találhatók meg.

A kérdőíveken az egyszerűsítésre javasolt eljárásokról, az engedélyezési eljárások bejelentéssé alakítására javasolt eljárásokról, valamint a magánszemélyeket és vállalkozásokat érintő eljárások díjmentessé tételéről lehet véleményt nyilvánítani. A lakossági konzultáció zárása 2016. augusztus 19. napjával történik.

„A gyerekekről való gondoskodás mindannyiunk közös feladata, közös kötelezettségünk” – kezdte megnyitóját Kovács Ernő kormánymegbízott a gyermekbántalmazás mielőbbi felismerésével és jelzésének megtételével foglalkozó, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya által 2016. július 7-én megrendezett szakmai napon.

Balotaszállás Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete a 57/2016.(VI.30.) Kt. számú  határozatával a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 2016. július 18. - július 29. napjáig igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet alatt az ügyfélfogadás - kizárólag  halaszthatatlan ügyben (haláleset anyakönyvezése, súlyos veszélyeztetettség esetén stb.) - csökkentett létszámmal történik, előzetes telefonos egyeztetés alapján.

2016. évben is sor került a kormánymegbízotti elismerések adományozására azon kormánytisztviselők részére, akik folyamatosan kiemelkedő és tartósan magas színvonalú szakmai munkát végeznek a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál.  Kovács Ernő, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetője a kormánymegbízotti elismeréseket a közszolgálati tisztviselők napja (július 1.) alkalmából adta át.  A kitüntetések átadására 2016. június 30-án ünnepélyes keretek között került sor.

Képtalálat a következőre: „ovodapedagogus”Balotaszállás Község Önkormányzata pályázatot hírdet, a Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógus munkakörbe.

Részletek...

Wednesday the 22nd. . Hostgator coupons