Képtalálat a következőre: „földárverés”Az állami tulajdonú földek földművesek részére történő értékesítésének folytatására két körben, 2016. március 1. napja és 2016. március 31. napja közötti időszakban kerül sor a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskemét, Halasi út 34. számú épületében.

A balotaszállási és jánoshalmi önkormányzat képviselete jánoshalmi otthonában köszöntötte Feri bácsit 90. születésnapja alkalmából.

A delegáció az önkormányzat és a falu lakóinak jókívánságaival, ajándékaival és versekkel köszöntötte Feri bácsit, elismerve a Balotaszállás Községért végzett közel fél évszázados munkásságát.

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Az Önkormányzati Képviselő Testület soron következő ülését 2016. január 27. 13:00 órai kezdettel tartja a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében.
Az ülésre ezennel tisztelettel meghívom.

Huszta István (polgármester)
Napirendi pontok...

Képtalálat a következőre: „földvásárlás”Az arra jogosultak, a földárverés nyerteseivel kötött adás-vételi szerződések kifüggesztésének ideje alatt élhetnek elővásárlási jogukkal.
 
 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által 2015. november 23. és 2015. december 14. között végrehajtott „földet a gazdáknak” program keretében, az állami földek árverése során az árverés nyerteseivel az NFA - a 262/2010. (XI.17.) Kormány rendelet által meghatározottan – az árverést követően 8 napon belül adás-vételi szerződést köt. Ezen szerződések a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (termőföld forgalmi törvény) alapján 60 napra kifüggesztésre kerülnek az illetékes polgármesteri hivatalokban, ahol a termőföld földforgalmi törvény 18.§- ban meghatározott elővásárlási sorrend szerint, lehetőség van az arra jogosultaknak az elővásárlási jogaiknak a gyakorlására.
 

Képtalálat a következőre: „Egyszerűsödnek a közigazgatásban intézhető ügyek”2016. január 1-jén lép hatályba az a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosító csomag, amely eredményeképpen egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb közigazgatási rendszer alakul ki. Ezzel egyidejűleg több hatósági eljárás díja csökken, egyes eljárások ingyenessé válnak.
 

Képtalálat a következőre: „bursa eredmények”Tisztelt Lakosok!

A Balotaszállás Községi Önkormányzat a 2016-os évre is csatlakozott a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Az Önkormányzat Képviselő Testülete 2015. november 25-i ülésén döntött a támogatandó pályázatokról és a támogatás mértékéről. Az alábbi link alatt megtekinthetik a támogatások összesített adatait. A támogatott illetve nem támogatott pályázók a részletes adatokat megtekinthetik személyesen az Önkormányzat épületében.

BURSA EREDMÉNYEK

Sunday the 17th. . Hostgator coupons