IKSZT és könyvtár

A BALOTASZÁLLÁSI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78.§ (5) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése alapján a Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér Szervezeti és Működési Szabályzatát a következők szerint állapítja meg.

SZMSZ 2018

ALAPÍTÓ OKIRAT

Alapító okirat letöltése

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Az 1997. évi CXL törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, szellemében a könyvtár átfogó célját küldetésnyilatkozatban fogalmazza meg a következők szerint:

„A Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér könyvtára olyan dokumentumokat szerez be, dolgoz fel, tárol és tesz hozzáférhetővé, amelyek a helyi lakosság és a településen tanuló diákság érdekeit szolgálják. Számos lehetőséget kínál a helyi közösség számára; célja, hogy egyéneket és csoportokat egyaránt bátorítson, és képessé tegye őket a könyvekhez, információhoz, tudáshoz való hozzáféréshez.”

A BALOTASZÁLLÁSI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR SZOKÁSOS NYITVATARTÁSI RENDJE

HÉTFŐ – SZABADNAP
KEDD – 9.30-18.30
SZERDA – 9.30-18.30
CSÜTÖRTÖK – 9.30-18.30
PÉNTEK – 12.00-21.00
SZOMBAT – 15.00-19.00

A NYITVA TARTÁS ESETENKÉNT ELTÉRHET A SZOKÁSOS RENDTŐL, A TERVEZETT PROGRAMOKHOZ ÉS A MUNKAÜGYI NAPTÁRHOZ IGAZODVA, EZEKRŐL AZ IDŐPONTOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELIRATOT HELYEZÜNK KI.