Szervezeti, személyzeti adatok – HIVATAL

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Az Önkormányzat megnevezése: Balotaszállás Községi Önkormányzat
Hivatala : Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal
Székhely : 6412 Balotaszállás, Ady Endre utca 26.
Postacím : 6412 Balotaszállás, Ady Endre utca 26.
Központi telefonszám : +36 77 /442-098
Faxszám : +36 77 / 542-000
Központi elektronikus levélcím : igazgatas@balotaszallas.hu
A honlap URL-je : https://www.balotaszallas.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége : +36 77 / 442-098

Az ügyfélfogadás rendje :
Hétfő 8,00- 12,00 12,30- 16,00
Kedd 8,00- 12,00 12,30- 16,00
Szerda 8,00- 12,00 12,30- 16,00
Csütörtök 8,00- 12,00 12,30- 16,00
Péntek 8,00- 12,00
Járási ügysegéd ügyfélfogadási rendje :
Hétfő – – 8,30- 11,00

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Huszta István
polgármester
elérhető : telefon: 77 / 442-098-112
email: polgarmester@balotaszallas.hu

Dr. Horváth-Fodor Judit
jegyző
elérhető : telefon: 77 / 442-098-113
email: jegyzo@balotaszallas.hu

TITKÁRSÁG- ANYAKÖNYV
Lajkóné Módra Marianna
igazgatási ügyintéző (anyakönyv, hagyaték, népesség, általános igazgatás)
elérhető : telefon: 77 / 442-098-111
email: igazgatas@balotaszallas.hu

PÉNZÜGY
Bozár Sándor László
gazdasági vezető
elérhető : telefon: 77 / 442-098-119
email: gazdalkodas@balotaszallas.hu

Hajdúné Török Nóra
pénzügyi ügyintéző (könyvelés)
elérhető : telefon: 77 / 442-098-119
email: penzugy@balotaszallas.hu

Matyasovszki László
munkaügyi ügyintéző (munkaügy, helyiségbérlet, temető nyilvántartás, szippantás megrendelés)
elérhető : telefon: 77 / 442-098-114
email: munkaugy@balotaszallas.hu

Császár-Putyi Brigitta
pénzügyi ügyintéző (számlázás)
elérhető : telefon: 77 / 442-098-114
email: szamlazas@balotaszallas.hu

IGAZGATÁS-SZOCIÁLIS ÜGYEK
Csáki Zsuzsanna
igazgatási ügyintéző (szociális ügyek, pályázatok)
elérhető : telefon 77 / 442-098-115
email: szoc@balotaszallas.hu

ADÓ
Bozár Bettina
igazgatási ügyintéző
elérhető: telefon 77 / 442-098-116
email: ado@balotaszallas.hu

Malatinszki Edit
igazgatási ügyintéző (hirdetmények, kifüggesztések, hatósági bizonyítványok)
elérhető : telefon 77 / 442-098-116
email: ado1@balotaszallas.hu

Szervezeti felépítés

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Huszta István
polgármester
elérhető : telefon: 77 / 442-098-112
email: polgarmester@balotaszallas.hu

Mester János
alpolgármester
elérhető : telefon: 77 / 442-098-
email: igazgatas@balotaszallas.hu

Dr. Horváth-Fodor Judit
jegyző
elérhető : telefon: 77 / 442-098-113
email: jegyzo@balotaszallas.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető(k) és neve
(nincs ilyen személy)

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A Képviselő-testület létszáma: 7 fő

A Képviselő-testület tagjai:
Huszta István polgármester
Mester János alpolgármester
Eszenszki Lajos képviselő
Oláh-Jaksa Gabriella képviselő
Lajkó Károly képviselő
Temesvári István képviselő
Vincze Béla képviselő

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal
6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26.
Tel: 77/442-098
Email: igazgatas@balotaszallas.hu
Honlap: www.balotaszallas.hu

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda
6412 Balotaszállás, Balassi B. u. 29.
Tel: 77/442-089
Email: ovoda@balotaszallas.hu
Honlap: –
Konyha és Étkezde
6412 Balotaszállás, Balassi B. u. 31.
Tel: 77/200-121
Email: –
Honlap: –

Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér
6412 Balotaszállás, Balassi B. u. 10.
Tel: 77/442-010
Email: szinter@balotaszallas.hu
Honlap:-

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Alföldvíz Zrt.
székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: 66/523-200
Fax: 66/528-850
E-mail: info@alfoldviz.hu
Honlap: www.alfoldviz.hu
Tevékenységi köre: Víziközmű-szolgáltatás, ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás
Vezérigazgató: Nagy László
Részesedés mértéke: 140.000 Ft

Vízközmű Szolgáltató Kft.
székhely: 6760 Kistelek, Rákóczi u. 44.
Telefon: 62/259-840
Fax: 62-259-614
E-mail: vizkozmu@vizkozmu.hu
Honlap: www.vizkozmu.hu
Tevékenységi köre: Víziközmű-szolgáltatás, ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás
ügyvezető: Bartucz Tibor
Részesedés mértéke: 100.000 Ft

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye.

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal
6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26.
Tel: 77/442-098
Email: igazgatas@balotaszallas.hu
Honlap: www.balotaszallas.hu
Alapító okirata: innen letölthető

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda
6412 Balotaszállás, Balassi B. u. 29.
Tel: 77/442-089
Email: ovoda@balotaszallas.hu
Honlap: –
Konyha és Étkezde
6412 Balotaszállás, Balassi B. u. 31.
Tel: 77/200-121
Email: —
Honlap: –
Alapító okirata:
innen letölthető

Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér
6412 Balotaszállás, Balassi B. u. 10.
Tel: 77/442-010
Email: szinter@balotaszallas.hu
Honlap:-
Alapító Okirata: innen tölthető

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal:
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Tel.: (+36) 76/513-713
Fax: (+36) 76/513-703
E-mail: kormanyhivatal@bacs.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu