Szervezeti, személyzeti adatok – SZINTÉR

 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Megnevezés: Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér

 

Székhely : 6412 Balotaszállás, Balassi Bálint u. 10.
Postacím : 6412 Balotaszállás, Balassi Bálint u. 10.
Központi telefonszám : +36 77 /442-010

Telefaxszám:
Központi elektronikus levélcím :  szinter@balotaszallas.hu

Honlap: –
Ügyfélszolgálatának elérhetősége: +36 77 /442-010

 

Az ügyfélfogadás rendje :

Hétfő szabadnap
Kedd 9.30-18.30
Szerda 9.30-18.30
Csütörtök 9.30-18.30
Péntek 12-00-21.00
Szombat 15.00-19.00

 

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Pinczés Blanka Julianna

intézményvezető

elérhető : telefon: 77 / 442 010
email: balotaszinter@gmail.com

Szervezeti ábra innen letölthető.

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Pinczés Blanka Julianna

intézményvezető

elérhető : telefon: 77 / 442 010
email: balotaszinter@gmail.com

 

 1. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető(k) és neve

(nincs ilyen személy)

 

 1. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye.

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

nincs

 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Megnevezése: Balotaszállás Községi Önkormányzat

Székhely : 6412 Balotaszállás, Ady Endre utca 26.
Postacím : 6412 Balotaszállás, Ady Endre utca 26.
Központi telefonszám : +36 77 /442-098
Faxszám : +36 77 / 542-000
Központi elektronikus levélcím : igazgatas@balotaszallas.hu
A honlap URL-je : https://www.balotaszallas.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége : +36 77 / 442-098