Szervezeti, személyzeti adatok – Óvoda

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Megnevezés: Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda

Székhely : 6412 Balotaszállás, Balassi Bálint u. 29.
Postacím : 6412 Balotaszállás, Balassi Bálint u. 29.
Központi telefonszám : +36 77 /442-089

Telefaxszám:
Központi elektronikus levélcím :  ovoda@balotaszallas.hu

Honlap: –
Ügyfélszolgálatának elérhetősége: +36 77 /442-089

Konyha és Étkezde
6412 Balotaszállás, Balassi B. u. 31.
Tel: 77/200-121
Email: –
Honlap: –

Az ügyfélfogadás rendje : előre egyeztetett időpontban

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Dr. Pappné Szekeres Klára
óvodavezető

elérhető: telefon: 77 / 442-089
email: ovoda@balotaszallas.hu

Fekete Mária
óvodavezető helyettes

elérhető: telefon: 77 / 442-089
email: ovoda@balotaszallas.hu

Balotaszállási Napköziotthonos Óvoda szervezeti ábrája

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Dr. Pappné Szekeres Klára
óvodavezető

elérhető: telefon: 77 / 442-089
email: ovoda@balotaszallas.hu

Fekete Mária
óvodavezető helyettes

elérhető: telefon: 77 / 442-089
email: ovoda@balotaszallas.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető(k) és neve

 (nincs ilyen személy)

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Óvodapedagógusok száma:        6 fő

Iskolai végzettségük, szakképzettségük:

  • 1 fő főiskolai végzettségű, szakvizsgázott óvodapedagógus (közoktatási vezető)
  • 1 fő főiskolai végzettségű, szakvizsgázott óvodapedagógus (differenciáló és fejlesztő pedagógia)
  • 4 fő főiskolai végzettségű óvodapedagógus

A pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma:              4 fő

Pedagógiai asszisztens

  • 1 fő középfokú és gyógypedagógiai asszisztens végzettségű

Dajkák száma: 3 fő

  • 3 fő alapfokú és dajkaképző végzettségű
  Név beosztás elérhetőség
Óvodapedagógus
1 Dr. Pappné Szekeres Klára intézményvezetőóvodapedagógus 77 / 442-089
30 / 359-3366
2 Fekete Mária intézményvezető-helyettesóvodapedagógus
3 Haskóné Novák Zsuzsanna óvodapedagógus
4 Bokorné Korbel Renáta óvodapedagógus
5 Tancsik Anikó óvodapedagógus
6 Sándor Katalin óvodapedagógus
Pedagógiai munkát segítők
1 Rasztik Zoltánné pedagógiai asszisztens 77 / 442-089
30 / 359-3366
2 Huszta Istvánné dajka
3 Mezei Csabáné dajka
4 Pátyerkó Péterné dajka

 6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke


8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai


9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye.


10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

nincs

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Megnevezése: Balotaszállás Községi Önkormányzat

Székhely : 6412 Balotaszállás, Ady Endre utca 26.
Postacím : 6412 Balotaszállás, Ady Endre utca 26.
Központi telefonszám : +36 77 /442-098
Faxszám : +36 77 / 542-000
Központi elektronikus levélcím : igazgatas@balotaszallas.hu
A honlap URL-je : https://www.balotaszallas.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége : +36 77 / 442-098