Szervezeti, személyzeti adatok – ROMA

 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Az Önkormányzat megnevezése: Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Hivatala : Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal
Székhely : 6412 Balotaszállás, Ady Endre utca 26.
Postacím : 6412 Balotaszállás, Ady Endre utca 26.
Központi telefonszám : +36 77 /442-098
Faxszám : +36 77 / 542-000
Központi elektronikus levélcím : igazgatas@balotaszallas.hu
A honlap URL-je : https://www.balotaszallas.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége : +36 77 / 442-098

Az ügyfélfogadás rendje :

Hétfő 8,00- 12,00 12,30- 16,00
Kedd 8,00- 12,00 12,30- 16,00
Szerda 8,00- 12,00 12,30- 16,00
Csütörtök 8,00- 12,00 12,30- 16,00
Péntek 8,00- 12,00
 1. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Kolompár Sándor
elnök

elérhető : telefon: 77 / 442-098
email: igazgatas@balotaszallas.hu

Magyar Noémi
elnökhelyettes

elérhető : telefon: 77 / 442-098
email: igazgatas@balotaszallas.hu

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Kolompár Sándor
elnök

elérhető : telefon: 77 / 442-098
email: igazgatas@balotaszallas.hu

Magyar Noémi
elnökhelyettes

elérhető : telefon: 77 / 442-098
email: igazgatas@balotaszallas.hu

 1. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető(k) és neve

 (nincs ilyen személy)

 1. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A Képviselő-testület létszáma: 2 fő

A Képviselő-testület tagjai:

Kolompár Sándor elnök
Magyar Noémi elnökhelyettes

 1. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye.

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

nincs

 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal:

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Tel.: (+36) 76/513-713
Fax: (+36) 76/513-703
E-mail: kormanyhivatal@bacs.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu