Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha hátrányos megkülönböztetés éri!

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri! Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha hátrányos megkülönböztetés éri! bővebben…

Igazgatási szünet

Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2018. Kt. számú határozatával a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalban 2018. július 16. – július 27. napjáig igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet alatt a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás – kizárólag halaszthatatlan ügyben– csökkentett létszámmal történik, előzetes telefonos egyeztetés alapján.

Telefonos elérhetőség az igazgatási szünet ideje alatt: 77/442-098

Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy ügyintézésüket szíveskedjenek 2018. július 16-a előtti időpontra időzíteni, illetve 2018. július 27-e után szíveskedjenek felkeresni Hivatalunkat.

Megértésüket köszönjük!

Tájékoztatás a bejelentett letelepedési hely körüli röpkörzetben található, neonikotinoid típusú csávázószerrel kezelt növényzetről

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szükséghelyzeti engedélyeket adott ki a Cruiser OSR 322 FS, Cruiser 350 FS, Poncho 600 FS, Ellado,  Nuprid 600 FS Red rovarölő csávázószerekre  repce, kukorica és napraforgó  vetőmag  csávázására és vetésére. A kiadott szükséghelyzeti engedélyek az idei szezonban az említett kultúrák jelentős területi hányadát érintik.  Tájékoztatás a bejelentett letelepedési hely körüli röpkörzetben található, neonikotinoid típusú csávázószerrel kezelt növényzetről bővebben…

FIGYELEM FELHÍVÁS

(1) Az Önkormányzat a 12/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelet 18.§-a  alapján szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére óvodakezdési támogatást állapít meg Balotaszállás községben lakcímmel rendelkező szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, akinek gyermeke balotaszállási lakcímmel rendelkezik és óvodai nevelésben vesz részt, nyilatkozata alapján a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 200.000 Ft-ot.” FIGYELEM FELHÍVÁS bővebben…

Balotaszálláson a MŰVELŐDÉSI HÁZ bejárata előtt mobil kormányablak lesz elérhető

Elérhetőség időpontja:
2018. július 2-án (hétfőn) 9.00 órától 12.00 óráig
2018. július 9-én (hétfőn) 9.00 órától 12.00 óráig.

A Kormányablak Buszon az alábbi ügyek intézhetők:– személyazonosító igazolvány,
– lakcímigazolvány,
– diákigazolványhoz NEK adatlap,
– parkolási igazolvány,
– útlevél,
– vezetői engedély,
– Ügyfélkapu.

Kapcsolódó dokumentumok:
Meghatalmazás
KAB-Plakát Balotaszállás
KAB busz információ
Szülői hozzájáruló nyilatkozat szem.az.igazolvány