Településen szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása

Tisztelt Balotaszállási Felhasználónk!
Balotaszállás Község Önkormányzata az ivóvízminőség-javító Program keretében beruházást végzett a Településen szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása érdekében. Az ivóvízminőség-javító Program keretében létesített ivóvíztisztító technológiát nagyobb karbantartás, technológiai javítás miatt kénytelenek vagyunk leállítani. A karbantartást a Kivitelezést végző cég a Közegészségügyi Hatósággal és az Alföldvíz Zrt.-vel mint üzemeltetővel egyeztetve fogja végezni.
A munkálatok megkezdésének időpontja 2021. január 28.
Településen szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása bővebben…

Balotaszállás településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközei teljes körű felülvizsgálatának és módosításának jóváhagyása

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43.§ (2) bekezdés a) pontja értelmében a következő tájékoztatást adom

Hírdetmény
Rendezési Terv

Tájékoztató a fenyőfagyűjtés rendjéről

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. január hónapban 2 alkalmas díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez.

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 6 óráig és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.

Időpont: 2021. januát 7 és 21.

TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓSZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁSSZÜNETELÉSÉRŐL

Tisztelt Ügyfeleink!Tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy az FBH-NP Nonprofit Kft., mint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységet ellátó szerv közszolgáltatási területén 2020. december 21. (hétfő) napjától – 2021. január 04. (hétfő) napjáig a személyes ügyfélfogadás szünetel.

Tájékoztató a hulladékudvarok ünnepi nyitva tartásáról

Ahulladékudvarokban aháztartásokban keletkező szelektíven gyűjtött hulladékokátvételét, munkatársaink abban az esetben tudják teljesíteni, amennyiben a behozni kívánt hulladékmegfelelően szétválogatásra került.FONTOS! A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára térítésmentes, aki felmutatja az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, a hulladékszállítási számláját (vevőazonosító igazolására) és a befizetést igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás).Fenti dokumentumok bemutatása a hulladék elhelyezésének kötelező adminisztrációjához szükséges, annak hiányában a hulladékot nem áll módunkban átvenni!
Részletek

Kormányzati Ügyfélvonal (1818) segíti az elektronikus ügyintézési portál használatát

A pandémiás időszakban különös fontossággal bír az, hogy az ügyfelek használják az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. Ennek elősegítése érdekében, 2021. január 1-jétől a Kormányzati Ügyfélvonal (1818) segíti az elektronikus ügyintézési portál használatát.

A 1818 a következő szolgáltatások ellátását biztosítja:

  • segítségnyújtás a rendszerbe való belépéshez;
  • technikai segítség az oldalon megjelenő szolgáltatások kapcsán;
  • ügyfelek támogatása az ASP rendszer használata során;
  • kapcsolattartás a központi szolgáltatóval, valamint az ügyféltámogatói feladatokat ellátó szervezetekkel;
  • intézhető ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás;
  • SZEÜSZ-szel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések, észrevételek fogadása, kivizsgálása, továbbítása, megválaszolása.

Az önkormányzati adó és egyéb hivatali ügyekben természetesen továbbra is az önkormányzat az illetékes, és a saját ügyfélszolgálati csatornán keresztül biztosít támogatást.

Javasoljuk, hogy ügyeik intézéséhez használják az E-önkormányzati portál szolgáltatásait.