TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0011TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0011

Lokális identitásépítés és helyi közösségfejlesztés – A helyi identitás és kohézió erősítése

Kedvezményezett neve: Tompa Város Önkormányzata

Konzorciumi tagok:
Balotaszállás Község Önkormányzata
Kisszállás Község Önkormányzata
Kunfehértó Község Önkormányzata
Zsana Község Önkormányzata
Kelebia Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve: Lokális identitásépítés és helyi közösségfejlesztés

kódszáma TOP-5.3.1-16

Projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítése

Azonosító száma: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0011

Szerződött támogatás összege: 44 129 478 Ft

Szerződött támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt tartalmának rövid bemutatása: ” A projekt legfőbb célkitűzése, hogy a konzorciumot alkotó településeken olyan önszerveződő közösségek alakuljanak ki, amelyek a későbbiek során finanszírozási források nélkül képesek önállóan is fennmaradni, erősödjön a helyi identitás és a társadalmi kohézió.

A fő célkitűzések keresztül az alábbi részcélok is megvalósíthatók:

  • a helyi identitás megerősítésével és az aktív közösségi léttel csökkenteni az elvándorlást,
  • az eddig rejtett, közösség számára nem elérhető, de a közösség tagjainál „megbújó” hagyományok, kulturális, természeti, gazdasági, szakmai tudást igénylő értékek feltárása, integrálva a jelenleg a birtokunkban lévő tudással, annak érdekében, hogy a közösség látható értékei minél gazdagabbá váljanak.
  • a jelenlegi civil aktivitás megerősítése a projekt keretében foglalkoztatott szakemberek munkája által, valamint a helyi lakosok aktivitásának növelésén keresztül,
  • a települések között már meglévő kapcsolatok erősítése a további, a település lakosai közötti kulturális és gazdasági együttműködések létrejövetelének érdekében.

Projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2022. április 1.

EGYSZER VOLT TOMPÁN KUTYAVÁSÁR”… (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0011)

„Egyszer volt Tompán kutyavásár”… címmel táboroztak Tompán a cserkész parkban három település –Balotaszállás, Kelebia és Tompa felső tagozatos gyerekei a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0001 pályázati támogatás keretéből.

A civilizációból nomád körülmények közé, önellátásba lépni  nem kis bátorságot igényelt, de  sikerült  helytállniuk. A telefonok csak esténként kerültek elő, amikor lejelentkeztek otthon a „túlélők”.

A színes programok mellett  idő sem lett volna gombokat nyomogatni, mert a résztvevők egy időutazás révén egyik pillanatról a másikra Mátyás király udvarában találták magukat, aki éppen felvételt hirdetett nagyreményű ifjak számára, akik nemesi babérokra pályáztak.

A „kiképzés” során elmélyedtek a magyarság kultúrájának értékeiben. Megismerkedtek a baranta harcművészet   testet, lelket kiművelő tudományával, az ősi magyar rovásírással, a magyar nyelv páratlanul gazdag kifejező erejével, képi tartalmával, szógyökeivel, -bokraival. Jártasságot szereztek a néptáncban, különféle kézműves tevékenységekben, volt lovaglás, íjászat és kardvívás is.

Nyomozós játék keretében gyakorolták a tájékozódást, az önálló feladatvégzést.

Megismerkedtek az életrevaló 7 szokás elemeivel  és az önellátás mikéntjével, mert  Ifjú vitézeink és udvarhölgyeink  kotlában melegítettek vizet maguknak a sajátkezű mosogatáshoz és  fürdéshez.

A tábor harmadik napján a király és királyné látogatott el hozzájuk, akik személyesen foglalkoztak a fiúk és a lányok igazi férfivá, és nővé formálásával.

Esténként  maga Janus Pannónius  vezette a tábortüzeket, ahol énekkel, játékkal vidám tábortűzi tréfákkal múlatták az időt. Itt mutatták be egymásnak  saját településeik jellegzetességeit illetve Mátyás királyról szóló népmeséket adtak elő a csoportok. A tábortüzek után még csillag és üstökös nézésre is kerítettünk időt.

A gyerekek önmaguk kiművelése során talentumokat gyűjtöttek, amelyek számának gyarapodása visszatükrözte fejlődésüket.

A tábor végén próbát tettek az elsajátított tudományokból, – még  éjszakai bátorságpróba  is volt – amelynek eredményeként mindannyian felvétettek a király nemeseinek sorába. Az erről kiállított passzus természetesen kutyabőrre lett írva.

Az utolsó nap nagy vigassággal zárult.  A délelőtti vásári forgatagban elköltötték a keresett talentumokat, majd néptánc bemutatóval és színi előadással lepték meg a látogatóba érkező szülőket.

Mindezek után haza bocsáttattak, hogy a továbbiakban saját lakóhelyükön munkálkodjanak a köz javára,  és önmaguk legjobb képességei szerint  segédkezzenek a magyar nemzet felvirágoztatásában.

3. mérföldkő

Közösségi kiállítás – Otthonainkban rejtőző kincseink

 A 2020. július 1-20-ig tartó közösségi kiállítás  nagymértékben hozzájárult a helyi kulturális értékeink egy szeletkéjének feltérképezéséhez, a Szabó Sándor életmű összefoglalásához és a képek közkincsé tételéhez. Nagy érdeklődésre tartott számot ez a tárlat hiszen a balotaszállási embereket megörökítő portrékon látható emberekhez személyes kötödések, rokoni kapcsolatok, ismeretségek fűzik a helyi lakosság nagy részét. Nagyszerű ez a kezdeményezés. A magántulajdonban lévő képeket egy kiállítás erejéig sikerült elkérni a családoktól. A tárlaton mintegy 60 portrét állítottunk ki, ami ékesen bizonyítja a balotaszállásiak közreműködését. Ismét megmutatta a balotaszállási közösség, milyen nagyra értékeli helyi amatőrfestő alkotóját. Sikeres megmozdulást szerveztünk a helyi közönség nagy örömére.

4. mérföldkő

Közösségi kiállítás – Élet a tanyán

A 4. mérföldkő nagyszerű eredményeként értékelhetjük az „Élet a tanyán” című kiállítást.      

A XX. századi dél-alföldi tanya jellegzetes berendezései, tárgyai  láthatók kiállításunkon. A Balotaszállás és környékéről összegyűjtött tárgyak bepillantást nyújtanak a tanyán élő emberek hétköznapjaiba és életébe. A gyűjtemény megálmodója és egyik szervezője Vincze Béláné, aki hosszú évek óta elkötelezetten gyűjti helyi emberek és családok múltat idéző értékeit, a tanyasi életet dokumentáló használati tárgyakat és bútorokat. A folyamatos gyűjtő munka mellett, rengeteg felajánlást kaptunk balotaszállási emberektől. A tárlat gondolati és érzelmi síkra tereli a látogatókat, hiszen mindenkinek más-más múltat idéznek ezek a tárgyak. A berendezett helyiségek, az abban látható tárgyak érzelmi kötődéseket élesztenek fel, a régen élt emberek hitvallását, családi életét, dolgos hétköznapjait. Az Alföld tanya világa már letűnőben van. Ennek a tájegységnek, ennek a vidéknek a népi kultúra történeti változatát igyekeztünk minél széleskörűben, és leginkább történeti vonatkozásaiban megjeleníteni, és megőrizni az utókornak.

Ennek a gyűjteménynek a létrehozásával pályázati programunk, a szellemi és kulturális örökség feltárása, a helyismereti és helytörténeti dokumentumok gyűjtése és feltárása részben megvalósult. Három gyűjtemény anyagának feltárása és rendszerezése, valamint a kiállítások tervei folyamatban vannak. A további tervek szerint, Szabó Sándor helyi festőművész műveit, Gyuris Károly csuhé tárgyait és citeráit, valamint a helyi citerazenekarok sok évtizedekre visszatekintő munkásságának, hagyományteremtő és őrző tevékenységét szeretnénk bemutatni kiállítások formájában. Ezeknek a közösségi eredményeknek a közönség elé tárása, régóta esedékes. A tervezett tevékenység nagymértékben hozzájárul a településen élő emberek, valamint működő közösségek identitásának erősítéséhez, a helyi értékek megőrzéséhez.

5. mérföldkő

Virtuális közösségi kiállítás – „Balotaszállási múlt idéző”

A 5. mérföldkőre tervezett közösségi kiállításunk sajnos a fizikai térben nem valósulhatott meg az adott időszakra vonatkozó járványügyi előírások miatt. A virtuális tér, ezen belül is a facebook nagyszerű lehetőségeket kínál az egyének elérésére és egy érdeklődési kör mentén szerveződő közösség létrehozására. A facebookon már eddig is jól szerepelt a balotaszállási művelődési ház oldal. A balotaszállási közösség irányából érkező érdeklődés és kedvező visszajelzések, az eddigi tapasztalatok adták az ötletet ahhoz, hogy az oldalon belül elindítsunk egy „Balotaszállási képgaléria” nevű csoportot, amely a települési identitásra, közösségben megélt élményekre alapoz. A csoportban létrehozott virtuális kiállítás címe „Balotaszállási múlt idéző” A facebook oldalhoz és a csoporthoz már csatlakozott tagok, balotaszállásiak és balotaszállásról elszármazottak. Helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése, feltárása a fő pályázati célkitűzésünk. A település története, megélt múltja szép számú fotó dokumentumon fennmaradt. A fotók rendszerezése, archiválása már megkezdődött és folyamatosan zajlik. Nagy problémát jelent azonban, hogy a fotók közel harmadában nem rendelkezünk kellő információval. Nem ismertek a helyszínek, időbeli behatárolási problémák vannak, a fotókon bemutatott esemény, illetve emberek már nem ismertek. Gond, hogy egyre kevesebb az az ember az  idősebb korosztályból, akik még tudnak segíteni a fotók beazonosításában. A nosztalgiázó kedv a gyerekkori élmények hamar összehoznak ismeretlen embereket is, és izgalommal fedezik fel a fotókon saját magukat, családtagjaikat, régen látott ismerősöket. A közösségi oldal adta lehetőségek és eszközök által válik interaktívvá a kiállítás, hiszen hozzászólhatnak az érdeklődők a fotókhoz, kiegészíthetik észrevételeikkel, közösségi kommunikáció indul meg esetenként földrajzilag távol élő emberek között is. Az archívum feltárásában pedig jelentőséggel bír, hogy hiányzó információkhoz juthatunk.                                                         

Ez a virtuális gyűjtemény folyamatosan bővül a kiállítás létrehozásával pályázati programunk, a szellemi és kulturális örökség feltárása, a helyismereti és helytörténeti dokumentumok gyűjtése és feltárása valósul meg. Ezeknek a közösségi eredményeknek a közönség elé tárása, régóta esedékes. A tervezett tevékenység nagymértékben hozzájárul a településen élő emberek, valamint működő közösségek identitásának erősítéséhez, a helyi értékek megőrzéséhez.

6. mérföldkő

Közösségi kiállítás – Életképek Balotaszállás múltjából-fotó kiállítás

A 6. mérföldkőre tervezett közösségi kiállításunk a COVID járvány 3. hullámának végét követően, a korlátozások részleges feloldásának köszönhetően valósulhatott meg a Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér előterében. A kiállítás 2021. május 10-től tekinthető meg várhatóan 2021. június 10-ig. A Balotaszállási múltidéző 5. mérföldkőben megvalósult. virtuális kiállításunk folytatásának tekinthető ez a fotótárlat. A pandémiás időszakot követően igyekszünk az egyéneket és a közösségeket visszacsalogatni a fizikai térbe. Helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése, feltárása a fő pályázati célkitűzésünk. A település története, megélt múltja szép számú fotó dokumentumon fennmaradt. A fotók rendszerezése, archiválása már megkezdődött és folyamatosan zajlik. Terveink szerint a gyűjtemény egy egy részletét kiállítás keretében tesszük elérhetővé. Jelen kiállítás Balotaszállás múltjából olyan eseményeket idéz fel, melyek a település közösségének összefogására példa. Így került bele a válogatásba a 2004-ben és 2006-ban megrendezett Szemétszedési akció, vagy a 2001-ben megvalósult Felső-Bácska Fogathajtó verseny Balotaszállási fordulója, vagy a Millenniumi évfordulós ünnepség. A fotótárlat módot ad személyes találkozásokra, régi események felidézésére és megbeszélésére. A múlt idézésen kívül erőt lehet meríteni a múlt eseményeiből, ami a járványidőszak vége felé nagy jelentőséggel bír. A kiállítást plakáton és a Színtér facebook oldalon is meghirdettük. A helytörténeti anyag részleges bemutatása a gyermek és ifjúsági korosztály érdeklődését is felkeltette. Iskolás csoportok is ellátogatnak hozzánk, hogy ismereteket szerezzenek Balotaszállás múltjáról.

A kiállítás létrehozásával pályázati programunk, a szellemi és kulturális örökség gyűjtése a helyismereti és helytörténeti dokumentumok feltárása és közreadása valósul meg. Ezeknek a közösségi eredményeknek a közönség elé tárása, régóta esedékes. A tervezett tevékenység nagymértékben hozzájárul a településen élő emberek, valamint működő közösségek identitásának erősítéséhez, a helyi értékek megőrzéséhez.

7. mérföldkő

Közösségi kiállítás – Panoráma Balotaszállás múltjából-fotó kiállítás

A 7. mérföldkőre tervezett közösségi kiállításunk a COVID járvány 4. hulláma előtt valósulhatott meg a Balotaszállási Községi Könyvtár és Közösségi Színtér előterében. A kiállítás 2021. október 15-től tekinthető meg várhatóan 2021. november 30-ig. A Balotaszállási múltidéző a 6. és 7.. mérföldkőben megvalósult virtuális kiállításunk folytatásának tekinthető. A 6. mérföldkő tárlata Balotaszállás múltjából olyan eseményeket idézett fel, melyek a település közösségének összefogására volt példa. Így került bele a válogatásba a 2004-ben és 2006-ban megrendezett Szemétszedési akció, vagy a 2001-ben megvalósult Felső-Bácska Fogathajtó verseny Balotaszállási fordulója, vagy a Millenniumi évfordulós ünnepség. A 7. mérföldkő fotótárlatának tematikája: ismerős helyek, virágos falu, régmúlt idők, építkezés, szépítkezés. A pandémiás időszakot követően igyekszünk az egyéneket és a közösségeket visszacsalogatni a fizikai térbe. Helyismereti, helytörténeti dokumentumok gyűjtése, feltárása a fő pályázati célkitűzésünk. A település története, megélt múltja szép számú fotó dokumentumon fennmaradt. A fotók rendszerezése, archiválása már megkezdődött és folyamatosan zajlik. Terveink szerint a gyűjtemény egy egy részletét kiállítás keretében tesszük elérhetővé. Jelen kiállítás A fotótárlat módot ad személyes találkozásokra, régi események felidézésére és megbeszélésére. A múlt idézésen kívül erőt lehet meríteni a múlt eseményeiből, ami a járványidőszak vége felé nagy jelentőséggel bír. A kiállítást plakáton és a Színtér facebook oldalon is meghirdettük. A helytörténeti anyag részleges bemutatása a gyermek és ifjúsági korosztály érdeklődését is felkeltette. Iskolás csoportok is ellátogatnak hozzánk, hogy ismereteket szerezzenek Balotaszállás múltjáról.

A kiállítás létrehozásával pályázati programunk, a szellemi és kulturális örökség gyűjtése a helyismereti és helytörténeti dokumentumok feltárása és közreadása valósul meg. Ezeknek a közösségi eredményeknek a közönség elé tárása, régóta esedékes. A tervezett tevékenység nagymértékben hozzájárul a településen élő emberek, valamint működő közösségek identitásának erősítéséhez, a helyi értékek megőrzéséhez.