Mobil kormányablak

Balotaszálláson a MŰVELŐDÉSI HÁZ mellett (Kossuth Lajos utca)
2019. október 07-én (hétfőn) 9.00 órától 12.00 óráig

A Kormányablak Buszon az alábbi ügyek intézhetők:
– személyazonosító igazolvány,
– lakcímigazolvány,
– diákigazolványhoz NEK adatlap,
– parkolási igazolvány,
– útlevél,
– vezetői engedély,
– Ügyfélkapu.

KAB-Plakát Balotaszállás

Képviselő-testületi ülés

Tisztelt Képviselő Asszony / Úr!
Értesítem, hogy az önkormányzati Képviselő- testület soron következő ülését 2019. szeptember 25-én 13:30 órai kezdettel tartja a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében. A képviselő-testületi ülésre ezennel tisztelettel meghívom.  Részletek

Képviselőjelöltek szavazólapon történő megjelenési sorrendje

A Balotaszállási Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozta az alábbi határozatot. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13-i választásán Balotaszállás községben egyéni listás jelöltek szavazólapon történő megjelenési sorrendjét az alábbiak szerint sorsolta ki.
19/2019. (IX.9.) HVB határozat
20/2019. (IX.9.) HVB határozat

Településképi Rendelet

Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta Balotaszállás Község településképének védelméről szóló 12/2019. (VIII. 15.) önkormányzati rendeletét. A településlépi arculati kézikönyv szemléletformáló dokumentum, amely feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő, elkülöníthető egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és mindezek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

Településképi Rendelet bővebben…

Felhívás településképi rendelettel kapcsolatos egyeztetési eljárásról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településképi rendelet illetve azok módosításának jóváhagyását megelőzően egyeztetési eljárást kell lefolytatni.
TKR tervezet partneri hirdetmény
TKR véleményezés

Igazgatási szünet

Balotaszállás Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2019.(I.23.) Kt. számú határozatával a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalban 2019. július 15. – július 31. napjáig igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet alatt a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás –kizárólag halaszthatatlan ügyben (haláleset anyakönyvezése)– csökkentett létszámmal történik, előzetes telefonos egyeztetés alapján. Részletek