Információk letöltése: LETÖLTÉSKéptalálat a következőre: „tanya”

Képtalálat a következőre: „kéményseprő”Kéményseprő ipari szolgáltatások ütemterve Balotaszálláson:

2017.január 10-31.

LETÖLTÉS

Képtalálat a következőre: „fenyőfa gyűjtés”Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt balotaszállási Lakosságot, hogy 2017. január hónapban 2 alkalmas díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez.
A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 6 óráig, és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.
Kérjük, hogy a kidobásra ítél karácsonyfákat minden díszítő elemtől szíveskedjenek megszabadítani, mert a későbbi hasznosítást valamint a begyűjtést akadályozza az idegen anyag.
Adott napon a település teljes területén begyűjtésre kerülnek a fenyőfák!

Fenyőfabegyűjtés időpontjai: Balotaszállás, 2017. január 10., 24.    

Tisztelettel: FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Tisztelt Felsőoktatási Hallgatók!

A Balotaszállás Községi önkormányzat Képviselő Testülete meghozta döntését a BURSA Hungarica Ösztöndíj 2017-es fordulójának eredményeiről. A támogatások összesített adatait az alábbi link alatt tudják megtekinteni.

EREDMÉNYHIRDETÉS

A személyre szóló eredményekről az EPER-BURSA rendszeren keresztül küldtünk ki értesítőt, ha ezt nem kapták meg, személyesen is érdeklődhetnek az önkormányzat elérhetőségein.

Tisztelettel - Huszta István Polgármester

Képtalálat a következőre: „gyermekvédelmi”Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 21.§ alapján annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév december 1-én fennáll, a tárgyév december hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt, gyermekenként 6.000 Ft összegű Erzsébet-utalvány formájában.
Kérelem beadása nem szükséges, az utalványok átvételére 2016.12.13-tól van lehetőség a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatalban.

Balotaszállás Községi Önkormányzat

Tisztelt Képviselő Asszony / Úr!

Értesítem, hogy az önkormányzati Képviselő- testület soros ülését 2016. december 13-án 14.00 órai kezdettel
tartja a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében.

A  képviselő-testületi   ülésre   ezennel   tisztelettel   meghívom.

Tisztelettel:  H u s z t a   I s t v á n   -   Polgármester

NAPIRENDI PONTOK...

Monday the 25th. . Hostgator coupons